Avtal

Aktuellt avtal


Jag har avtal med Region Skåne avseende psykisk ohälsa som depression, ångest, stress eller utmattningstillstånd.

Avtalet avser patienter 16 år eller äldre som efter bedömning av läkare eller psykolog på vårdcentral kan komma på remiss för psykoterapi inriktning KBT-lång.


PTSD och ätstörningsproblematik ingår inte i mitt avtal med Region Skåne.


Vid remiss från vårdcentral gäller högkostnadsskydd och frikort. För besked om tillgänglighet se under kontakt.


Inget remisstvång 


Det är möjligt att boka tid privat utan remiss, se under kontakt.


På www.svensksexologi.se hittar du sexologer och sexualrådgivare varav en del har avtal med Region Skåne. Jag har endast avtal avseende vårdval psykoterapi och inte sexualrådgivning.