Presentation

Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av KBT inom cancervård och inom rehabilitering inom främst Region Skåne. Senast arbetade jag på Kognio centrum för KBT för klienter med nedstämdhet, depression, oro, ångest, stress och utmattningstillstånd. 


Som sexolog har jag arbetat i region Skåne, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och privat.


Utbildning 

  • Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning, Lunds universitet
  • Mastersutbildning i sexologi, Malmö Högskola
  • Gestaltterapeutisk utbildning, Hellerup Danmark
  • Sjuksköterskeutbildning, Lunds universitet
  • Utbildning onkologi och palliativ vård, Oslo/Lund